Công ty Khoa Học Hợp Nhất tham dự hội thảo "Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Realtime PCR trong kiểm nghiệm vi sinh trên thủy sản"

Đăng bởi Khoi Nguyen - (Theo Công ty TNHH Khoa Học Hợp Nhất) - 03/05/2019

Kiểm nghiệm vi sinh vật trên thủy sản hiện đang là một trong những hoạt động quan trọng của các doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu thủy sản. Bên cạnh các vấn đề công nghệ, chi phí thì thời gian trả kết quả và độ chính xác của phương pháp là điều các doanh nghiệp ngành thủy sản rất quan tâm. Các phương pháp kiểm nghiệm truyền thống hiện nay mất từ 3 đến 5 ngày, điều này không đáp ứng được sự tiến bộ liên tục của công nghệ chế biến, làm giảm lợi thế và tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
In trang

Ngày 2 tháng 3 năm 2019 vừa qua, công ty TNHH Khoa Học Hợp Nhất rất vinh dự khi tham gia tài trợ cho hội thảo "Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Realtime PCR trong kiểm nghiệm vi sinh trên thủy sản". Hội thảo do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP) phối hợp với công ty Amipharm và công ty Nam Khoa tổ chức. Chương trình đã thu hút khoảng 150 đại biểu đến từ các Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Thủy sản các tỉnh, Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường, Trung tâm Kiểm nghiệm, DNXK thủy sản…


Kiểm nghiệm vi sinh vật trên thủy sản hiện đang là một trong những hoạt động quan trọng của các doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu thủy sản. Bên cạnh các vấn đề công nghệ, chi phí thì thời gian trả kết quả và độ chính xác của phương pháp là điều các doanh nghiệp ngành thủy sản rất quan tâm. Các phương pháp kiểm nghiệm truyền thống hiện nay mất từ 3 đến 5 ngày. Điều này không  đáp ứng được sự tiến bộ liên tục của công nghệ chế biến, làm giảm lợi thế và tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp.


Bộ kit NK – Amilife dựa trên nguyên lý Multiplex Real-time PCR giúp phát hiện nhanh và chính xác các vi sinh vật gây bệnh trên thực phẩm bao gồm: Vibrio, Coliform, Escherichia, v.v..., từ đó giải quyết các khó khăn bất cập trong việc kiểm soát chất lượng thành phẩm, bán thành phẩm tại các nhà máy chế biến và xuất khẩu thủy sản. Một số ưu điểm của phương pháp Real-time PCR so với phương pháp nuôi cấy truyền thống như: thời gian trả kết quả nhanh (3-8 giờ), thao tác thực hiện đơn giản, đảm bảo độ chính xác, tiết kiệm năng lượng, giải phóng sức lao động. Kết quả đạt được bằng phương pháp Real-time PCR này giúp các doanh nghiệp sản xuất hiệu quả, đáp ứng yêu cầu an toàn chất lượng ngày càng cao đối với các thị trường khó tính.


Công ty TNHH Khoa Học Hợp Nhất tham gia hội thảo với vai trò nhà tài trợ và trưng bày một số sản phẩm chủ đạo của nhãn hàng Bio-Rad như máy Real-time PCR CFX96 Touch™ Deep Well, máy luân nhiệt S1000™ chạy được 2 qui trình nhiệt khác nhau 2 x 48 giếng, hệ thống kiểm tra và hiệu chuẩn block nhiệt cho máy PCR.


Sau đây là một số hình ảnh của hội thảo.


Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Realtime PCR trong kiểm nghiệm vi sinh trên thủy sản


Toàn cảnh hội thảo "Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Realtime PCR trong kiểm nghiệm vi sinh trên thủy sản"Gian hàng trưng bày sản phẩm của công ty Khoa Học Hợp Nhất


Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Realtime PCR trong kiểm nghiệm vi sinh trên thủy sản


Máy luân nhiệt S1000™ chạy được 2 qui trình nhiệt khác nhau 2 x 48 giếng và hệ thống kiểm tra, hiệu chuẩn block nhiệt cho máy PCR.


Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Realtime PCR trong kiểm nghiệm vi sinh trên thủy sản


Các đại biểu tham quan gian hàng của công ty Khoa Học Hợp NhấtHệ thống Real-time PCR CFX96 Touch™ của Bio-Rad được sử dụng trong video minh họa quy trình sử dụng kit NK-Amilife


Những bản tin khác: