• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Môi trường hiện màu RAPID'E.coli 2 Agar dùng trong kiểm nghiệm nước

Nguyên lý hoạt động Môi trường RAPID'E.coli 2 Agar dùng trong kiểm nghiệm nước chứa môi trường hiện màu RAPID'E.coli 2 và chất bổ sung chọn lọc. Môi trường hoàn chỉnh sau khi bổ sung chất chọn lọc phát hiện đồng thời hoạt tính...

Các sản phẩm trong Hóa chất/ Kiểm nghiệm nước

Đối tác của USCI