• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống Realtime PCR CFX96 Touch™ Deep Well

Hệ thống Real-time PCR CFX96 Touch Deep Well là một hệ thống cho phép định lượng chính xác và phân biệt lên đến 5 trình tự mục tiêu khác nhau trong cùng phản ứng với thể tích lớn. Nhờ kết hợp công nghệ hàng đầu hiện nay với khả năng...

Các sản phẩm trong Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm

RAPID' E.coli 2
Bio-Rad RAPID' E.coli 2

Đối tác của USCI