• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

iQ-Check® Campylobacter PCR Detection Kit

Bộ hoàn chỉnh bao gồm hóa chất tách chiết DNA và các thành phần phản ứng PCR để phát hiện Campylobacter spp. trong các mẫu thực phẩm chỉ sau 1 ngày nuôi cấy. iQ-Check® Campylobacter được chứng nhận bởi AOAC (Số 031209)

Các sản phẩm trong Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm

RAPID' E.coli 2
Bio-Rad RAPID' E.coli 2

Đối tác của USCI