• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

iQ-Check® Cronobacter spp. PCR Detection Kit

Bộ hóa chất chuẩn bị mẫu và thành phần phản ứng PCR hoàn chỉnh để thực hiện phản ứng phát hiện Cronobacter trong các mẫu thực phẩm và mẫu môi trường. iQ-Check® Cronobacter spp được chứng nhận bởi chứng nhận AFNOR theo các yêu...

Các sản phẩm trong Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm

RAPID' E.coli 2
Bio-Rad RAPID' E.coli 2

Đối tác của USCI