• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

iQ-Check® Enterobacteriaceae PCR Detection Kit

Bộ hóa chất chuẩn bị mẫu và thành phần phản ứng PCR hoàn chỉnh để phát hiện vi khuẩn Enterobacteriaceae trong các mẫu thực phẩm và môi trường.

Các sản phẩm trong Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm

RAPID' E.coli 2
Bio-Rad RAPID' E.coli 2

Đối tác của USCI