• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

iQ-Check® Listeria monocytogenes II PCR Detection Kit

Bộ hóa chất chuẩn bị mẫu và thành phần phản ứng PCR hoàn chỉnh để phát hiện nhanh Listeria monocytogenes trong các mẫu thực phẩm và môi trường.  iQ-Check ™ Listeria monocytogenes II được chứng nhận  Chứng nhận AFNOR theo yêu...

Các sản phẩm trong Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm

RAPID' E.coli 2
Bio-Rad RAPID' E.coli 2

Đối tác của USCI