• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

iQ-Check® Listeria spp. PCR Detection Kit

Bộ hóa chất chuẩn bị mẫu và thành phần phản ứng PCR hoàn chỉnh Listeria spp trong các mẫu thực phẩm và môi trường.  iQ-Check® Listeria spp được chứng nhận Chứng nhận AFNOR theo các yêu cầu của ISO 16140 (Không có BRD 07 / 13-05 /...

Các sản phẩm trong Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm

RAPID' E.coli 2
Bio-Rad RAPID' E.coli 2

Đối tác của USCI