• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

iQ-Check® STEC PCR Detection Kits

Phương pháp hoàn chỉnh để phát hiện các gen độc lực không thuộc O157 STEC và các nhóm huyết thanh Big-6 và E. coli O157: H7 trong thịt bò sống, các sản phẩm sữa tươi, sản phẩm và các mẫu môi trường. Kết quả trong ngày tiếp theo. iQ-Check...

Các sản phẩm trong Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm

RAPID' E.coli 2
Bio-Rad RAPID' E.coli 2

Đối tác của USCI