• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

iQ-Check® Prep

iQ-Check® Prep là hệ thống thao tác chất lỏng, dùng trong tách chiết DNA và chuẩn bị phản ứng PCR một cách tự động. Kết hợp với máy Real-time PCR CFX96 Touch™ Deep Well và các bộ kit liên quan, hệ thống iQ-Check® Prep trở thành một...

Các sản phẩm trong Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm

RAPID' E.coli 2
Bio-Rad RAPID' E.coli 2

Đối tác của USCI