• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

iQ-Check® S. Enteritidis PCR Detection Kit

Xét nghiệm định tính đơn giản và nhanh chóng, phù hợp cho việc phát hiện S. Enteritidis trong trứng, thịt gia cầm và các mẫu môi trường sản xuất.

Các sản phẩm trong Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm

RAPID' E.coli 2
Bio-Rad RAPID' E.coli 2

Đối tác của USCI