• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

iQ-Check® S. Typhimurium PCR Detection Kit

Phát hiện Salmonella Typhimurium nhanh chóng, linh hoạt và chính xác trong các mẫu thực phẩm và môi trường (bao gồm cả môi trường sản xuất chính).

Các sản phẩm trong Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm

RAPID' E.coli 2
Bio-Rad RAPID' E.coli 2

Đối tác của USCI