• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Bio-Spin® 6 and Micro Bio-Spin™ 6 Columns

Cột tinh sạch Bio-Spin 6 và Micro Bio-Spin 6 giúp tinh sạch mẫu protein nhanh chóng dựa trên phân loại kích thước phân tử. Các cột chứa Bio-Gel P-6 được bảo quản trong Tris buffer và sẵn sàng sử dụng ngay mà không cần chuẩn bị. Có thể tinh...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI