• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Cells and Tissue DNA Isolation Kit

Sử dụng kit để chuẩn bị nhanh chóng DNA bộ gen từ các tế bào nuôi cấy cũng như các mẫu mô khác nhau. Định dạng cột ly tâm Năng suất cao Chất lượng tuyệt vời DNA sau tách chiết sẵn sàng cho mọi ứng dụng bao gồm PCR, qPCR,...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI