• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Plasma/Serum Circulating and Exosomal RNA Purification Kit (Slurry Format)

Phân lập RNA tự do và exosomal RNA ở tất cả các kích thước, bao gồm cả microRNA Thể tích huyết tương và huyết thanh nạp vào linh hoạt (0.25 mL đến 5 mL) Cô đặc RNA tự do và exosomal RNA trong một thể tích rửa giải nhỏ Phân lập RNA...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI