• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Total RNA Purification Kit

Để phân lập nhanh chóng toàn bộ RNA - bao gồm microRNA - không sử dụng phenol Tách chiết RNA tổng số chất lượng cao và tinh khiết bao gồm cả miRNA Không cần bước phenol Liên kết và rửa giải tất cả các RNA không phân biệt kích...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI