• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Trans-Blot® Turbo™ RTA Transfer Kit

Bộ kit chuyển màng Ready-to-assemble, gồm màng PVDF hoặc Nitrocellulose, kích thước mini hoặc midi

Các sản phẩm trong Kit thử nghiệm protein

Đối tác của USCI