• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

ddPCR™ CHO Residual DNA Quantification Kit

Sử dụng bộ kit ddPCR™ CHO Residual DNA Quantification Kit  để phát hiện ngay lập tức số lượng DNA tế bào chủ CHO (dưới dạng femtogram) còn sót lại trong các chế phẩm sinh học. Để đảm bảo an toàn và chất lượng của những...

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI