• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hóa chất xét nghiệm Real-time PCR phát hiện đồng thời Zika-Dengue-Chikungunya (ZDC)

Phòng thí nghiệm Bio-Rad đã phát triển Xét nghiệm RT-PCR đa mục tiêu ZDC (Chỉ sử dụng nghiên cứu) để phát hiện đồng thời Zika (ZIKV), sốt xuất huyết (DENV) và RNA virus chikungunya (CHIKV). Thử nghiệm này đã được chứng nhận wet-lab trên hệ...

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI