• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

iTaq™ Universal Probes One-Step Kit

Sử dụng công thức kết hợp giữa enzyme phiên mã ngược RNase H + cùng với bộ kit sử dụng DNA polymerase iTaq và đầu dò (probes) để hoàn thành các phản ứng thời gian thực của bạn trong một bước - Hiệu quả PCR được cải thiện trong...

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI