• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

SsoAdvanced™ Universal Inhibitor-Tolerant SYBR® Green Supermix

SsoAdvanced™ Universal Inhibitor-Tolerant SYBR® Green Supermix là một supermix có hiệu suất cao dựa trên công nghệ dung hợp polymerase với protein Sso7d và cải tiến trong công thức pha buffer. Supermix này đặc biệt dành cho qPCR sử dụng chất nhuộm...

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI