• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

SsoAdvanced™ Universal SYBR® Green Supermix

SsoAdvanced™ Universal SYBR® Green Supermix  là một hóa chất có hiệu sất qPCR cao dựa trên công nghệ dung hợp protein Sso7d với polymerase của Bio-rad và sự cái tiến trong thành phần buffer. Supermix có công thức  đọc đáo giúp quá...

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI