• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Bộ hoá chất chuẩn bị thư viện SureSelectXT Low Input

SureSelectXT Low Input

Chuẩn bị thư viện chất lượng cao với chỉ 10 ng DNA đầu vào từ khuôn DNA nguyên vẹn hoặc DNA tách chiết từ mẫu FFPE bị phân mảnh cao Cung cấp 192 indexes trong đĩa 96 giếng, giúp qúa trình chuẩn bị thư viện tự động và linh...

Các sản phẩm trong Giải trình tự gene

Đối tác của USCI