• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

cf-DNA/cf-RNA Preservative Tubes - Research Use

Sử dụng chất bảo quản không có fixative nên không tạo liên kết chéo DNA Bảo quản cf-DNA / ct-DNA lên tới 30 ngày ở nhiệt độ thường và tối đa 8 ngày ở 37 ° C Bảo quản cf-RNA trong 30 ngày ở nhiệt độ môi trường Bảo quản các...

Các sản phẩm trong Sinh học phân tử

Đối tác của USCI