• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống Biomark X

Biomark X

Hệ thống Biomark X với IFC là công nghệ xương sống hỗ trợ các cấu hình mẫu và xét nghiệm khác nhau phù hợp với nhiều ứng dụng. Mỗi Dynamic array IFC đều được sản xuất chính xác đáp ứng tiêu chuẩn về hiệu suất và độ tin cậy....

Sản xuất tại Mỹ

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI