• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống điện di bán tự động 2100 Bioanalyzer

2100 Bioanalyzer

Hệ thống 2100 Bioanalyzer sử dụng công nghệ Lab-on-Chip để đánh giá chất lượng các mẫu RNA và đồng thời có thể thay thế các ứng dụng điện di DNA và protein trong phòng thí nghiệm. Ứng dụng: Kiểm tra chất lượng RNA qua chỉ số...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI