• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống luân nhiệt C1000 Touch™ với mô đun đĩa 96 giếng phản ứng nhanh

Hệ thống luân nhiệt C1000 Touch™ với mô đun đĩa 96 giếng phản ứng nhanh cung cấp hiệu năng vượt trội và màn hình cảm ứng màu lớn giúp dễ dàng lập trình.  Nền tảng hệ thống mô đun hoàn chỉnh này có thể đáp ứng các nhu...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI