• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống PCR vi giọt kỹ thuật số QX200™ với máy tạo vi giọt tự động AutoDG™

Hệ thống PCR vi giọt kỹ thuật số QX200™ AutoDG™ cho phép định lượng tuyệt đối các phân tử DNA hay RNA mục tiêu cho các ứng dụng PCR vi giọt kỹ thuật số (ddPCR™) sử dụng EvaGreen hoặc mẫu dò TaqMan. Hệ thống bao...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI