• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống PCR vi giọt kỹ thuật số QXDx™ với máy tạo vi giọt thao tác tay

Hệ thống QXDx™ ddPCR™ là hệ thống PCR vi giọt kỹ thuật số (Droplet Digital™ PCR) của Bio-Rad,được phê chuẩn để sử dụng trong môi trường pháp lý. Hệ thống, bao gồm máy tạo vi giọt QXDx™ Droplet Generator và máy đọc vi...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI