• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống Real-time PCR CFX Connect

Hệ thống Real-time PCR CFX Connect là một hệ thống Real-time PCR phát hiện 2 trình tự mục tiêu, có cấu trúc bộ phận luân nhiệt tuyệt vời và hiệu suất hoạt động đáng tin cậy tương tự như hệ thống Real-time PCR CFX96 Touch™. Điều...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI