• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Immun-Blot® PVDF Membrane

Đặc điểm và tính năng:, - Cơ chế mạnh mẽ của màng PVDF Immun-Blot cho phép lai nhiều tín hiệu lên màng lai - Tính kỵ nước tự nhiên là điều kiện lý tưởng cho western blotting vì đảm bảo tín hiệu mục tiêu nổi bật lên hơn tín hiệu...

Các sản phẩm trong Sinh học phân tử

Đối tác của USCI