• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Máy chuẩn bị tế bào đơn C1

C1

Hệ thống C1 là một cách tiếp cần hoàn hảo, dựa trên công nghệ vi lỏng của Fluidigm cho phép các nhà di truyền học và nhà nghiên cứu bệnh học phân lập, xử lý và phân tích từng tế bào đơn riêng lẻ với nhiều thông số bộ gen một...

Sản xuất tại Mỹ

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI