• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Máy luân nhiệt C1000 Touch™ chạy được 2 qui trình nhiệt khác nhau 2 x 48 giếng

Hệ thống luân nhiệt C1000 Touch™ với định dạng block gia nhiệt kép, 48 giếng x 2, hai phần 48 giếng hoạt động độc lập, mỗi phần có nắp riêng thuận tiện cho việc sử dụng mà không gây ảnh hưởng đến phần còn lại. Thiết...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI