• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Nitrocellulose Membrane, 0.45 µm or 0.20 µm

Đặc điểm và tính năng:, - Tương thích với mọi phương pháp miễn dịch màng tiêu chuẩn và các phương pháp phát hiện nucleic acid - Khả năng bám tuyệt vời và không bị ảnh hưởng bởi nền  - Kích thước lỗ cho kết quả lai màng phân...

Các sản phẩm trong Sinh học phân tử

Đối tác của USCI