• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Trans-Blot® Turbo™ Transfer Packs

Mỗi bộ chuyển màng được hút chân không và sẵn sàng để dùng ngay gồm các lớp lót ngôm trong buffer bão hòa ion và màng PVDF hoặc Nitrocellulose đã được làm ướt sẵn.  Có dạng mini hoặc midi

Các sản phẩm trong Sinh học phân tử

Đối tác của USCI