• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Máy trợ hút Pipet - PIPETGIRL

PIPETGIRL là phiên bản đặc biệt của PIPETBOY acu 2. Mỗi máy trợ hút PIPETGIRL được mua, sẽ quyên góp 10€ cho những nghiên cứu ung thư vú. PIPETGIRL mang những tính năng như PIPETBOY acu 2 như: tốc độ pipet tăng, trọng lượng giảm đáng...

Các sản phẩm trong Thiết bị cơ bản PTN

Pipet điện tử VIAFLO II
Integra Biosciences Pipet điện tử VIAFLO II

Đối tác của USCI