• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Tủ cấy an toàn sinh học cấp II

LCB-0123B-A2

Tủ đạt các tiêu chuẩn KSM 9901:2002, ISO 14644-1, EN 12469 và NSF 49, EN 61010-1 Tính năng:  - Dễ dàng thay thế màng lọc từ front panel, cho phép duy trì thiết kế tự do và cấu trúc - Dòng khí laminar và tốc độ khí đồng đều, cung cấp dòng...

Các sản phẩm trong Thiết bị cơ bản PTN

Pipet điện tử VIAFLO II
Integra Biosciences Pipet điện tử VIAFLO II

Đối tác của USCI