• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Bộ điện di 4 gel Mini-PROTEAN®

Mini-PROTEAN

Buồng điện di đứng Mini-PROTEAN dễ sử dụng là một hệ thống được thiết kế để thiết lập đơn giản, nhanh chóng, hỗ trợ cho việc tối ưu hóa mẫu hiệu quả, phát triển phương pháp và phân tích protein mục tiêu. Buồng điện di...

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Protein

Đối tác của USCI