• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Điện di 2-D - Hệ thống điện di IEF

Hệ thống điện di PROTEAN i12 IEF được thiết kế cho điện di điểm đẳng điện (IEF) protein trong các strip gradient pH cố định (IPG) dùng cho chiều thứ nhất của quy trình điện di 2 chiều (2-D). PROTEAN i12 IEF có thể chạy từ 1-12 IPG strip trong...

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Protein

Đối tác của USCI