• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống phát hiện đa mục tiêu FLEXMAP 3D®

FLEXMAP 3D® là một trong những giải pháp tiên tiến nhất của Luminex trên nền tảng phát hiện đa mục tiêu. Thời gian đọc nhanh, tương thích với cả đĩa 96 và 384-giếng, tự động hóa vận hành là những ưu điểm nổi trội của FLEXMAP 3D....

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Protein

Đối tác của USCI