• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống phát hiện đa mục tiêu MAGPIX®

Hệ thống phát hiện đa mục tiêu MAGPIX® là công cụ trên nền tảng xMAP® đơn giản, kinh tế và nhỏ gọn nhất của Luminex. Hệ thống phát hiện đa mục tiêu này có thể phát hiện đến 50 mục tiêu protein khác nhau trong cùng một mẫu...

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Protein

Đối tác của USCI