• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống sắc ký lỏng trung áp NGC™

Hệ thống sắc ký NGC 10 mL và 100 mL cung cấp nhiều loại cấu hình với khả năng nâng cấp tùy ý và tự động hóa nhiều giai đoạn tinh chế, hệ điều hành phần mềm phổ biến cho mọi quy mô phòng thí nghiệm. Phú hợp với đa dạng nhu cầu...

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Protein

Đối tác của USCI