• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

NGC Chromatography Systems - Hệ thống sắc ký lỏng trung áp

Quest 10/100 Plus, Scout 10/100 Plus, Discovery 10/100 và Discovery 10/100 Pro

Hệ thống sắc ký NGC 10 mL và 100 mL cung cấp nhiều loại cấu hình với khả năng nâng cấp tùy ý và tự động hóa nhiều giai đoạn tinh chế, hệ điều hành phần mềm phổ biến cho mọi quy mô phòng thí nghiệm. Phú hợp với đa dạng nhu cầu...

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Protein

Đối tác của USCI