• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

ChemiDoc™ MP - Hệ thống chụp ảnh gel và màng tín hiệu huỳnh quang & hóa phát quang

ChemiDoc MP

Hệ thống chụp ảnh ChemiDoc MP là một thiết bị đầy đủ chức năng cho chụp và phân tích gel và màng western. Được thiết kế phục vụ cho việc phát hiện tín hiệu hóa quang, huỳnh quang đa mục tiêu, ứng dụng đọc gel thông thường và gel...

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Protein

Đối tác của USCI