• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Máy đọc đĩa ELISA - iMark™ Microplate Absorbance Reader

Đầu đọc phổ hấp thụ iMark ™ Microplate Absorbance Reader với dải bước sóng 400–750 nm, là giải pháp kinh tế cho nhiều ứng dụng, bao gồm ứng dụng miễn dịch với cơ chất tạo màu như ELISA, hay thí nghiệm định lượng protein...

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Protein

Đối tác của USCI