• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

PowerPac™ HC High-Current Power Supply - Nguồn điện cao thế

PowerPac HC

Nguồn điện di PowerPac™ HC được khuyến cáo đối với các ứng dụng dòng lớn, máy có đầu ra 250V, 3.0A, và 300W. Nguồn điện di dòng cao PowerPac HC là lựa chọn hoàn hảo đối với bất cứ hệ thống buồng Bio-rad blotting nào đối với...

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Protein

Đối tác của USCI