• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

RAPID'B.cereus

RAPID'B.cereus

RAPID'B.cereus là môi trường tạo màu đầu tiên cho phép phát hiện và định lượng toàn bộ các loài B. cereus gây bệnh, kể cả Bacillus cytotoxicus.. ■■ Độc đáo — cho phép phát hiện và định lượng toàn bộ các loài B. cereus gây...

Các sản phẩm trong Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm

RAPID' E.coli 2
Bio-Rad RAPID' E.coli 2

Đối tác của USCI