• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Bio-Education
Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm
Kit thử nghiệm protein
PCR & Real-time PCR
Kit tách chiết & tinh sạch
Xem thêm

Đối tác của USCI