• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Kit tách chiết & tinh sạch
PCR & Real-time PCR
Kit thử nghiệm protein
Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm
Bio-Education
Quy trình giải trình tự

Đối tác của USCI