• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Aurum™ Ion Exchange Mini Kits

Bộ kit trao đổi ion Aurum - Aurum ion exchange mini kit, sử dụng sắc ký trao đổi ion để lọc ra các protein có tính acid hoặc tính kiềm chỉ trong vòng 30 phút. Cách sử dụng rất đơn giản chỉ bao gồm cột sắc ký và đệm trao đổi cation (CEX)...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI