• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

iScript™ gDNA Clear cDNA Synthesis Kit

iScript gDNA Clear cDNA Synthesis là một bộ kit tổng hợp cDNA nhạy, nhanh chóng và được tích hợp thêm một bước phân hủy gDNA  giúp chính xác dữ liệu qPCR. Bộ kit kết hợp iScript Reverse Transcription Supermix và thêm bước phân hủy Dnase giúp...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI