• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

EVENT

Workshop: Giải pháp tinh chế & đánh giá chất lượng protein từ Bio-Rad


BIOSAN SUMMER PROMOTION


Hội Nghị PCR Vi Giọt Kỹ Thuật Số Thế Giới 2022


HỘI NGHỊ Trực Tuyến: Thắp sáng Hy vọng Hội Nghị Ung Thư Học Chính Xác


Hội nghị chuyên đề ddPCR thường niên của Bio-Rad: ddPCR WORLD 2021


Put Your Money Where Your Mouth Is: Tracking and Attacking COVID-19 through State-Wid


Sự kiện ra mắt sản phẩm trực tuyến GelDoc Go